Cenník

Výplet Balenie (priemer) Cena
4G 12 m (1,25/1,30mm) 26 €
4G 200 M 200 m (1,25/1,30mm) 275 €
4G S 12 m (1,41 mm) 26 €
Big Banger Alu Power Fluoro 12 m (1,23 mm) 23 €
Big Banger Alu Fluoro 220M 220 m (1,23 mm) 275 €
Big Banger Alu Power 12 m (1,25 mm) 21 €
Big Banger Alu Power 220 M 220 m (1,25 mm) 245 €
Big Banger Ace 12 m (1,12 mm) 20 €
Big Banger Ace 200 M 200 m (1,12 mm) 245 €
Big Banger TiMo 12 m (1,10/1,17 mm) 20€
Big Banger TiMo 220 M 220 m (1,10/1,17mm) 245 €
Big Banger Orginal 12 m (1,30) 19 €
Big Banger Orginal 200M 200 m (1,30) 230 €
Savage black 12 m (1,27 mm) 14 €
Savage lime 200 M 200 m (1,27 mm) 160 €
Savage black 200 M 200 m (1,27 mm) 130 €
Big Banger XP 12 m (1,25 mm) 15 €
Big Banger XP 200 M 200 m (1,25 mm) 195 €
Adrenaline 12 m (1,25/1,30 mm) 10 €
Adrenaline 200 M 200 m (1,25/1,30mm) 105 €

Registrovaným hráčom a trénerom poskytujeme zľavy od 15%. Zľavy sa nevzťahujú na tovar označený AKCIA.

PRO SPORT s.r.o. logo

PRO SPORT s.r.o.
Junácka 6 (Dom športu, 1. posch., č. dv. 107)
831 04 Bratislava

tel.: +421-2-524 944 44
pro-sport@pro-sport.sk